Vælg det rigtige opvaskesystem

Valg af opvaskeløsning er vigtig for arbejdsforhold.

Friskvands- eller tank-opvaskemaskine?

Det kan være svært at afgøre, hvilket opvaskesystem der skal vælges. Både friskvands- og tanksystemet er rigtig gode, men de er meget forskellige i anvendelse og hvad angår de krav, der stilles til plads og bemanding.

Friskvands-opvaskemaskiner
Maskinen tager frisk vand ind i hver enkelt fase: forskyl, opvaskefasen samt mellem- og slutskyl på 85º. Der skal kun skrabes madrester af tallerkenerne, inden de placeres i opvaskemaskinen. Alle faser inkl. egen tørring foregår i maskinen.

Tank-opvaskemaskiner
Maskinen indeholder en vandtank med opvarmet opvaskevand. Samme vand kan anvendes til 20 - 35 opvaske afhængig af maskine og grundighed i den manuelle afskylning. Slutskyl sker med friskvand min 80º C. Opvaskeforløbet foregår således: Manuel afskylning af tallerkener o. lign. foretages i en vask før maskinstart. Opvask og slutskyl foregår i opvaskemaskinen. Egen tørring foregår i kurv på bordet ved siden af.

 

 

Friskvandsopvaskemaskine

En friskvandsopvaskemaskine kræver og optager minimal plads.

 

 

Tankopvaskemaskine - underbordsmodel

Det kræver mere bordplads og tid til afskylning i et køkken med en tankvands- opvaskemaskine.

 

 

Tankopvaskemaskine – gennemstiksmodel

Det kræver mere bordplads og tid til afskylning i et køkken med en gennemstiks tankvands- opvaskemaskine.

 

 

Fordele og krav ved friskvands- og tanksystem

 

 

Ring mig op