Information om hvidvasklovgivningen

Som led i bekæmpelsen af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme er L’ESY Business, som øvrige finansielle virksomheder, pålagt forskellige forpligtelser.

Reglerne herom fremgår af "Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af penge og finansiering af terrorisme". Et af de krav loven stiller er, at vi skal kende virksomhedens reelle ejer og, at vi skal legitimere
vedkommende.

Hvem er den reelle ejer af din virksomhed?

Hvidvaskloven definerer den reelle ejer som den fysiske person eller de personer, som i sidste instans ejer eller kontrollerer mere end 25 % af en virksomhed.

Betydning for dig som kunde

Alle personer, der i sidste instans ejer eller kontrollerer mere end 25 %, eller har stemmerettighederne i en virksomhed, eller personer, som på anden måde udøver kontrol over en virksomheds ledelse, skal identificeres og legitimeres over for os. 

 

Find din virksomhedsform i nedenstående og se hvilke oplysninger vi skal bruge fra dig:

 

 A/S – ApS - a.m.b.a – s.m.b.a

 • Oversigt over den

 Enkeltmand

 • Billedlegitimation på den reelle ejer
 • Adresseoplysninger – i form af kopi af sundhedskort

 I/S

 • Interessentskabskontrakt
 • Billedlegimation på samtlige interessenter
 • Adresseoplysninger – i form af kopi af sundhedskort

 Forening med CVR-nr.

 • Stiftelsesdokument
 • Vedtægter
 • Billedlegimation på tegningsberettigede
 • Adresseoplysninger – i form af kopi af sundhedskort

 Forening uden CVR-nr.

 • Stiftelsesdokument
 • Vedtægter
 • Navne på ledelsen/forretningsfører med angivelse af CPR-nr.

 K/S - IVS

 • Ved flere ejere, skal vi have en kopi af efteraftalen
 • Virksomhedens vedtægter
 • Billedlegimation på kommanditister / den reelle ejer
 • Adresseoplysninger – i form af kopi af sundhedskort

 Fonde

 • Navne på ledelse/forretningsfører med angivelse af CPR-nr.
 • Stiftelsesdokument
 • Vedtægter
 • Billedlegitimation på den reelle ejer
 • Adresseoplysninger – i form af kopi af sundhedskort

 

 

 

Ring mig op