Søg
Close this search box.

0,- bekymringer

til små månedlige ydelser

Vi skræddersyer altid din finansiering så den matcher din økonomi og behov. 

Med en operationel leasingaftale fra L’EASY Business er du altid garanteret fleksibel service og reparation på stedet, hvis du mod forventning får problemer med dit udstyr. 

L’EASY Business samarbejder med de førende producenter indenfor vaskeløsninger, køkkenudstyr og av løsninger, så vi kan tilbyde dig de produkter der matcher dine behov.

Vi sammensætter aftalen så du altid får den bedste og mest fleksible service og ikke skal bekymre dig hvis der opstår problemer.

Vil du vide mere, så ring til os nu på 72 15 11 15 – eller klik her. Så kontakter vi dig!

Levering og installering

af alle dine produkter

Vi leverer og installerer altid dine produkter. 

Dine produkter leveres og installeres når det passer dig, fra 10-18:00 mandag til fredag.

Vi sørger for en smertefri installation, baseret på et installationstjek vi altid udfører sammen med dig. Læs mere om installationstjek.

Du er altid sikret en professionel installation, der overholder alle lovkrav og fungerer optimalt i forhold til dine behov. Vi er naturligvis klar til at fjerne dine gamle maskiner, som altid bliver bortskaffet på miljørigtig vis.

Vil du vide mere, så ring til os nu på 72 15 11 15 – eller klik her. Så kontakter vi dig!

360° service af alle dine produkter

En operationel leasingaftale med L’EASY Business er altid inkl. fri service i hele leasingperioden.

Du får et samlet servicekoncept, der består af levering, installering, bortkørsel af gammelt udstyr, All-Risk forsikring samt løbende service i hele leasing-perioden. Med denne løsning, sikrer vi dig mulighed for at koncentrere dig mere om udviklingen af din forretning – og mindre om den daglige drift.

Med vores servicekoncept har du altid adgang til telefonsupport og mulighed for reparation eller ny maskine i løbet af 48 timer i tilfælde af nedbrud.

Vil du vide mere, så ring til os nu på 72 15 11 15 – eller klik her. Så kontakter vi dig!

All-risk forsikring

– slip for uforudsete udgifter

Når du tegner en operationel leasingaftale med L’EASY Business, får du altid en All-risk forsikring, der bl.a. dækker brand, tyveri, vandskade og uheld.

Alt udstyr som du leaser hos L’EASY Business er mærkevarer med gode fabriksgarantier, der sikrer dig mod produktfejl. Men der kan opstå mange situationer, hvor garantien ikke dækker dit tab. Der er du til gengæld altid sikret med vores All-risk forsikring, der er inkluderet i alle vores aftaler. Så kan du kan koncentrere dig om udvikling, af din forretning og overlade alle bekymringer til os.

All-risk forsikring fra L’EASY Business dækker:

All-risk forsikring, dækker bl.a.

Brand
Tyveri
Vandskade
Uheld

Ofte stillede spørgsmål:

1. Hvilket udstyr gælder forsikringen for
Forsikringen omfatter udstyr, som er leveret af og leaset hos L’EASY Business A/S og som fremgår af leasingaftalen. Forsikringen omfatter kun udstyr der ved leasingaftalens indgåelse er højst 5 år gammelt, regnet fra produktionsåret, og som har en værdi, der ikke overstiger DKK 150.000,-. Forsikringen gælder for den interesse, der består i, at værdien af det leasede udstyr formindskes eller går tabt.

2. Hvornår gælder forsikringen?

Forsikringsdækningen gælder fra den dag, hvor udstyret er leveret til og modtaget af leasingtager, på det i aftalen angivne anvendelsessted, og ophører ved leasingaftalens udløb. Forsikringsdækningen ophører dog inden leasingaftalens udløb, såfremt udstyrets 10 års produktionsdato overskrides.

3. Hvor gælder forsikringen?

Forsikringen gælder for skader, der opstår i Norden, medmindre andet er anført i leasingaftalen. Hvis leasingtager i strid med leasingaftalen, flytter det forsikrede udstyr til et sted uden for Norden, gælder forsikringen også for skader, der opstår uden for Norden, såfremt leasinggiver kan bevise, at leasingtager ikke har mulighed for at erstatte den opståede skade.

For bærbart udstyr, gælder forsikringen for skader opstået i hele verden.

4. Hvilke skader gælder forsikringen for?

Forsikringen omfatter dækning for fysisk skade på eller tab af udstyret, forårsaget af en pludselig og uforudset hændelse.

For udstyr, ældre end 5 år på skadetidspunktet, omfatter forsikringen dækning for skader ved pludselig, uforudsete og udefrakommende hændelser. Der er derfor ikke dækning for breakdown på dette udstyr. Forsikringen omfatter også returneret udstyr og udstyr på lager i max. 6 måneder.

5. Hvilke skader gælder forsikringen ikke for?

 1. Skader som skyldes slitage, brug, korrosion (f.eks. rust eller tæring), belægninger eller aflejringer.

 2. Skader, for hvilke leverandører eller andre er ansvarlige ifølge kontrakt, garanti eller lignende forpligtelser.

 3. Seriefejl.

 4. Skader som følge af tyveri og andre berigelsesforbrydelser, der begås af     leasingtager, leasingtagers stedfortræder eller ansatte hos leasingtageren.

 5. Forsikringen omfatter heller ikke skader som følge af tyveri og andre berigelsesforbrydelser, der begås af ansatte hos eller repræsentanter for leasinggiver/forsikringstager. Erstatning kan dog gives, hvis skadebegivenheden kan præciseres, og hvis der med hensyn til objekternes værdi og attraktivitet samt forholdene i øvrigt er truffet rimelige sikkerhedsforanstaltninger. Opdages et sådant tab først ved f.eks. lageropgørelse, og selve skadebegivenheden således ikke kan præciseres, kan skaden ikke erstattes.

 6. Skader, der ikke påvirker det leasede udstyrs anvendelighed, eller som kan afhjælpes ved normal service eller justering.

 7. Skader der skyldes, at leasinggiver, leasingtager eller disses arbejdsledelse burde have indset, at skaden ville opstå.

 8. Skader, der er opstået ved, at leasingtager/bruger ikke har udvist normal agtpågivenhed i forhold til udstyrets følsomhed og værdi, eller ikke har fulgt leverandørens instruktioner ved anvendelse og vedligeholdelse.

 9. Skade eller tab som direkte eller indirekte er forårsaget af krig, invasion, krigslignende tilstande, borgerkrig, mytteri, revolution, terrorisme,
  oprør eller indgriben fra magthavere, som uberettiget har taget magten.

 10. Skader på bærbart dataudstyr, som lånes/håndteres af elever i forbindelse med uddannelsesvirksomhed.

 11. Skade opstået som følge af uforsvarlig indpakning under transport.

Bestil service

Få et uforpligtende leasingtilbud

Adiatek Baby gulvvasker

Udfyld felterne herunder og vi ringer dig op indenfor 3 timer alle hverdage mellem 8-16:00. 
Eller ring nu på:
72 15 11 15

Kan vi hjælpe dig?

Steen Kofoed Andersen,
Salgschef

Udfyld felterne herunder og vi ringer dig op indenfor 3 timer alle hverdage mellem 8-16:00. 
Eller ring nu på:
72 15 11 15

Læs mere om vores privatlvspolitik her

Kan vi hjælpe dig?

Steen Kofoed Andersen, Salgschef

Udfyld felterne herunder og vi ringer dig op indenfor 3 timer alle hverdage mellem 8-16:00.
Eller ring til os på:
20 60 10 25